Πολιτική επιστροφής προϊόντων

Ο πελάτης ΔΕΝ δύναται να επιστρέψει ένα προϊόν σε περίπτωση που αυτό είναι σε κατεστραμμένη συσκευασία μερικώς ή εντελώς ή έχει προκληθεί φθορά στο ίδιο το προϊόν κατα τη μεταφορά του ή εξαιτίας του ιδίου ή λείπουν μέρη αυτού.Η επιστροφή γίνεται σε προθεσμία δέκαπέντε (15)  ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα.

 

Για να γίνει η επιστροφή θα πρέπει:
Τα προϊόντα να βρίσκονται στην κατάσταση που τα παραλάβατε, με την πλήρη,δηλαδή, συσκευασία τους και να συνοδεύονται από το κατάλληλο παραστατικό(δελτίο αποστολής, απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης.)
Να στείλετε με δική σας ευθύνη και χρέωση τα προϊόντα στο κατάστημα μας Μυσίας 13 ,στον Βύρωνα.
Να μην έχει παρέλθει το διάστημα των 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.
Να έχει ειδοποιηθεί το κατάστημα για την επιστροφή των προϊόντων.
Στον έλεγχο που γίνεται μετά την επιστροφή, τα προϊόντα να είναι στην αρχική τους κατάσταση.

 

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται απο την εταιρεία μας καλύπτονται απο εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας τους.Η εγγύηση ωστόσο δεν είναι συγκεκριμένη για όλο το φάσμα των προϊόντων και ποικίλει ανάλογα με την κατασκευαστική εταιρεία στην οποία ανήκουν.

 

ΔΕΝ ισχύει εγγύση για:
προϊόντα τα οποία φέρουν εξωτερικές φθορές ή έχει προκληθεί βλάβη απο λανθασμένη χρήση τους .
προϊόντα που υπόκεινται σε ζημία, η οποία κατόπιν ελέγχου απο το τεχνικό τμήμα της εταιρίας JAGER να κριθεί οτι δεν δύναται να επισκευαστούν.